Morska Energetyka Wiatrowa

Celem konsultacji społecznych dla Morskiej Energetyki Wiatrowej jest poinformowanie społeczności lokalnej o planowanym przedsięwzięciu, prezentacja wariantowego przebiegu inwestycji wraz z zamierzeniami inwestora, stworzenie mieszkańcom terenów sąsiadujących z inwestycją możliwości zgłoszenia ewentualnych uwag lub wskazania rozwiązań preferowanych.

fot. CC Lars Plougmann

Prawidłowo prowadzone działania konsultacyjne mają również umożliwić projektantom, inwestorowi oraz organom wydającym decyzje administracyjne wybór optymalnego wariantu rozwiązania projektowego uwzględniającego możliwie najwięcej postulatów zainteresowanych stron.

Prawidłowo zrealizowany proces konsultacji społecznych znacząco powyższa szansę realizacji przedsięwzięcia.

Stowarzyszenie Akademia Komunikacji Społecznej wspomagała proces konsultacji społecznych w trakcie wykonywania opracowań środowiskowych na potrzeby między innymi Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Nasza oferta adresowana jest przede wszystkim do inwestorów, administracji ochrony środowiska, administracji samorządowej oraz do wykonawców opracowań środowiskowych, planistów i projektantów dróg, a także kadry wyższych uczelni.