Stare pieśni Przemysłowca – projekt muzyczny Tanowskiego Bractwa Śpiewaczego

Prawdziwa perła z archiwum Polona.pl

W czasie naszych muzycznych poszukiwań trafiliśmy na wspaniały, zupełnie nieznany zbiór Śpiewnik Przemysłowców z XIX wieku. To zapomniane, ale znakomite polskie pieśni i piosenki różnych męskich zawodów. Uznaliśmy, że to bardzo dobra okazja na zbudowanie własnej tożsamości grupy. Jako mieszkańcy woj. zachodniopomorskiego nie mamy lokalnej tradycji muzycznej. Dzięki śpiewnikowi możemy odkryć własną tożsamość na bazie tego kim jesteśmy zawodowo i w jakim miejscu dziś mieszkamy. Piosenki w śpiewniku są w zapisie jednogłosowym, a jako Bractwo staramy się śpiewać w wielogłosie i naprawdę dobrze nam to wychodzi. Dlatego pierwszym etapem naszego projektu będzie zaaranżowanie wybranych pieśni na układ wielogłosowy i ewentualne instrumentarium. Projekt muzyczny „Stare Pieśni Przemysłowca” jako budowa tożsamości muzycznej Bractwa Śpiewaczego z Tanowa” dofinansowany jest ze środków programu Społecznik na lata 2019-2021” realizowanego przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Ballada Rzeźnicka w wykonaniu Tanowskiego Bractwa Śpiewaczego. Aranżacja Paweł Kornicz.