Świdwie Sanctus

REZERWAT Świdwie znany jest jako jeden z cenniejszych obiektów przyrodniczych w Polsce. Jego wyjątkowymi mieszkańcami są przede wszystkim ptaki, a szczególnym, naturalnym skarbem Rezerwatu Świdwie są ich głosy, które stały się inspiracją wyjątkowego artystycznego przedsięwzięcia: „Świdwie Sanctus – natura i człowiek w dźwięku i obrazie”. Projekt połączył ptasie śpiewy, rechot żab, porykiwania jeleni z muzyką tworzoną przez ludzi.

Idea „Świdwie Sanctus”, powstała w podszczecińskim Tanowie. W sąsiedztwie puszczy Wkrzańskiej i rezerwatu, grupa pasjonatów skupionych w zespole wokalnym „Tam i Owo” zaczęła tworzyć teksty i muzykę do naturalnych dźwięków natury. Bazą do projektu są nagrania Rościsława Wysockiego, przyjaciela rezerwatu, który od ponad 40 lat zbiera i kataloguje „głosy Świdwia”. Do idei dołączył Deutsch – Polnischer Chor Horyzont, chóry szkolne z Trzebieży i Tanowa oraz wielu solistów.

Naturalne dźwięki rezerwatu połączone są z bogatym instrumentarium, autorskimi utworami chóralnymi wykonywanymi przez połączone zespoły wokalne, a także solowymi pieśniami inspirowanymi dźwiękami Świdwia. Utwory ułożone w cykl dnia, przedstawiające rezerwat od świtu do nocy. Usłyszymy dźwięki poranka, burzy, ale także kluczowych solistów rezerwatu, wśród których słynny jest dudniący dźwięk czapli bąka.

– Świdwie Sanctus, to przede wszystkim szansa zachowania i prezentacja szerokiemu kręgowi odbiorców wartości przyrodniczej, jakim jest rezerwat. To także prezentacja dorobku kulturowego naszego województwa oraz budowa nowej tożsamości muzycznej opartej na walorach miejsca, w którym na co dzień żyjemy – wyjaśnia Piotr Biniek, pomysłodawca projektu – Nasza idea połączyła ludzi z różnych krajów, z różnych środowisk, oraz w różnym wieku. Szczególnie cieszę się, że w projekcie zaśpiewają dzieci ze Szkoły Podstawowej w Tanowie, której patronem jest Jerzy Noskiewicz, pomysłodawca i założyciel rezerwatu.

W ramach projektu, odbyły się wspólne warsztaty zespołów, powstała także płyta CD, reportaż telewizyjny oraz film muzyczny. Finałem był występ połączonych zespołów w Filharmonii Szczecińskiej 24-go listopada 2018.

Więcej informacji na stronie internetowej projektu www.swidwiesanctus.pl oraz na portalu FB link www.facebook.com/Swidwiesanctus-293842644541803/

Realizatorem projektu „Świdwie Sanctus – natura i człowiek w dźwięku i obrazie” było Stowarzyszenie Akademia Komunikacji Społecznej. Inicjatywę wsparły finansowo instytucje: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Gmina Polica oraz Powiat Policki.