Kampania Polski Prosument

PANELE fotowoltaiczne na dachach budynków są coraz częstszym widokiem, a zainteresowanie wśród dotychczasowych konsumentów posiadaniem własnej elektrowni rośnie lawinowo.  Wg prognoz w Polsce co czwarte gospodarstwo domowe może wejść posiadać mikroinstalacje OZE. Jednak to, czy faktycznie dojdzie w naszym kraju do „rewolucji energetycznej” zależy nie tylko od polityków, ale także od samych prosumentów i firm branżowych, którzy zaczynają łączyć siły. Stowarzyszenie Akademia Komunikacji Społecznej było organizatorem „I Ogólnopolskiego Kongresu i Targów Prosument 2015”