Kampanie społeczne dla OZE

W ostatnich latach nasilają się ostre w formie protesty przeciwko budowie farm wiatrowych. Czasami wynikają ze zwykłego niedoinformowania, a czasami z błędów popełnianych podczas procesu konsultacji społecznych. Czy można było uniknąć protestów? To oczywiście ważna kwestia, ale znacznie bardziej zasadne jest zadanie pytanie – co zrobić, aby inne zaawansowane projekty zakończyły się pełnym sukcesem?

Kampania „Przyjazna inwestycja – przyjazne społeczeństwo”, przygotowana przez Stowarzyszenie Akademia Komunikacji Społecznej, to odpowiedź na sytuację w jakiej znalazło się wiele projektów farm wiatrowych w Polsce. To oferta dla inwestorów, deweloperów, samorządów lokalnych, którym zależy na przeprowadzeniu szeroko rozumianych działań, które pozwolą na uniknięcie, bądź złagodzenie skutków protestów społecznych.

Wiatrobus jest w dyspozycji SAKS

Pamiętajmy, że wiedza jest kluczem do sukcesu. Merytoryczne przygotowanie mieszkańców i budowa świadomości w zakresie energetyki odnawialnej i jej znikomego wpływu na życie lokalnej społeczności oszczędzić może inwestorom i samorządom lokalnym wielu trudności. Jeżeli już dziś zadbamy o wizerunek planowanej farmy wiatrowej, realizacja tej inwestycji przebiegnie dużo sprawniej. Skontaktuj się z nami, aby poznać szczegóły kampanii.